• NOTESY Z ŁUKOWA

imageInicjatywa introligatorska i mikromarka Notesy z Łukowa to partycypacyjny projekt artystyczny realizowany przez artystkę Pamelę Bożek we współpracy z uchodźczyniami mieszkającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców i Cudzoziemek w Łukowie - wszystkimi kobietami, które zdecydują się do niego dołączyć.
Autorki notesów oczekują wraz z rodzinami na decyzję polskiej administracji w sprawie przyznania ochrony międzynarodowej. Często pobyt tymczasowy w ośrodku przedłuża się i trwa latami, a jego mieszkanki i mieszkańcy żyją w ciągłej niepewności. W swoich ojczyznach (Czeczenia, Tadżykistan) doświadczały prześladowań, dyskryminacji lub dramatycznych konsekwencji konfliktów wewnętrznych państw.
Notesy z Łukowa współpracują również z wieloma wyjątkowymi miejscami i inicjatywami z sektora sztuki współczesnej, kultury i społecznego aktywizmu. Unikatowe serie NzŁ dostępne są w Galerii Szara w Katowicach, salonie CIACH Fryzjer w Warszawie, sklepach Kooperatywy DOBRZE w Warszawie, Galerii JEST we Wrocławiu, Fundacji Obszar Wspólny w Łodzi, Klubokawiarni PESTKA w Częstochowie, Art Bookstore Królikarnia w Pałacu Królikarnia w Warszawie. Były również dostępne podczas trwania Miesiąca Fotografii w Krakowie i Festiwalu NADMIAR.
Projekty partycypacyjne zakładają aktywne uczestnictwo, często również współautorstwo. Jako autorka tego działania zaprosiłam do współpracy wiele osób, których przyjaźń, wsparcie i wspólna praca pozwalają nam rozwijać umiejętności, zaplecze i zakres działań, a w konsekwencji rozszerzać możliwości wsparcia ekonomicznego migrantek w Polsce, których sytuacja finansowa i prawna jest bardzo trudna, a one same zagrożone są wielowymiarowym wykluczeniem jako kobiety, muzułmanki, matki wychowujące więcej niż dwoje czy troje dzieci, kobiety biedne, wykonujące prace poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, osoby niemówiące językiem lokalnym.image


image